Suunnittelu

Tontin kartoitukset / maapohjan määritys / pohjatutkimukset:

Hyvä suunnittelu aloitetaan aina tontista.

Tontin kartoitus: Kartoitetaan tontin mitat, korkeusasemat / maaston pinnan muotovaihtelut, ilmansuunnat ja puuston raivauksen tarve rakennuspaikalta ja tontin muulta alalta valon saannin varmistamiseksi ympäristöstä.

Maapohjan määritys / pohjatutkimukset: Määritetään maaperän kantavuuden soveltuvuus suunnitellulle rakentamiselle. Kartoitetaan myös maamassojen vaihdon määrät ja louhinnan mahdollinen tarve ja sen määrät. Hyvin suoritettu maaperäkartoitus antaa hyvän pohjan kustannusten hallinnalle.

Talosuunnitelmat

Luonnossuunnitelmat: Suunnitelmat laaditaan aina tilatarvekartoituksen, tontin määrittävien tekijöiden, alustavien teknisten valintojen ja varatun budjetin pohjalta. Tällä turvataan hyvä myös kustannusten hallinta.

Lupakuvat rakennuslupahakemusta varten: Arkkitehtipiirustukset eli ns. pääkuvat, sopimukseen kuuluvien rakennuslupakuvien laatiminen ja hyväksyttäminen asiakkaalla ennen luvan hakua.

Rakennuslupahakemuksen laatiminen asiakkaalle sekä avustaminen hakemusta jätettäessä.

Erityissuunnitelmat

Perustus- ja rakennesuunnitelmat: Perustuskuvat valitun perustustavan mukaisesti. Rakennesuunnitelmat suunniteltujen rakenteiden mukaisesti.

LVI- ja sähkösuunnitelmat: Asiakas kohtaisten valintojen mukainen yksilöity toteutus. Vesijohto- ja viemäröinti suunnitelma, lämmityssuunnitelma valitun lämmitystavan mukaan. Ilmanvaihtosuunnitelma tehtyjen kone- ja laitevalintojen pohjalta.

Keskustellaan lisää yhdessä

Haluatko keskustella lisää tarjoamistamme palveluista ja tuotteista? Jätä yhteydenottopyyntö. Kerromme mielellämme tarkemmin mitä voimme tarjota juuri sinulle.

Jätä yhteydenottopyyntö